ซ่อมรถติดแก๊ส Vios & Mirage Vios เครื่องสั่นทั้งตอนใช้แก๊สและน้ำมัน Mirage เวลาใส่เกียร์ 1 เครื่องดับ ไม่มีแรง