รถตู้ COMMUTER มีอาการสตาร์ทติดยาก ตรวจเช็ค พบว่าปั๊มติ้กพังครับ "เปลี่ยนปั๊มติ้ก (ปั๊มน้ำมัน)"