เปิดฝาสูบรถตู้ #เข้ามาด้วยอาการเครื่องสั่น เหมือนเครื่องเดินไม่เป็นจังหวะ
รถตู้ Toyota Commuter  เข้ามาด้วยอาการเครื่องสั่น วิเคราะห์อาการ ต้องเปิดฝา พอเปิดฝาออกมา เจอเลยครับ ประเก็นฝาสูบที่แตก ทำให้กำลังอัดเครื่องรั่ว เครื่องเดินไม่เรียบ สั่น