แบตเตอรี่ Battery BOSCH
รหัส: 05
รายละเอียดสินค้า
บริการตรวจวิเคราะห์เช็คสภาพการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่ และการทำงานของระบบไฟชาร์จ เปลี่ยนไดชาร์จและแบตเตอรี่


แบตเตอรี่ BOSCH ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
รุ่น 
1 MEGGA POWER  สำหรับรถญี่ปุ่น รองรับตั้งแต่ 38 Amp - 90 Amp (ขั้ว Calcium, Ca)

2 MEGGA POWER SILVER  สำหรับรถยุโรป (ขั้ว Silver, Ag)