กรองน้ำมันเครื่อง Bosch
รหัส: 013
รายละเอียดสินค้า

กรองน้ำมันเครื่อง Bosch

การทำงานที่ราบรื่นสำหรับเครื่องยนต์

ภาพตัดขวางของไส้กรองน้ำมันเครื่อง

หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

- ลดการสึกหรอและการเสียดทาน

- ระบายความร้อน

- ซีลกันรั่วและป้องกันการกัดกร่อน

 

หน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรกในน้ำมัน
 

เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่่องเป็นประจำตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

ผลที่เกิดขึ้นจากไส้กรองน้ำมันเครื่องที่่สกปรก:

  • - เครื่องยนต์สึกหรอก่อนกำหนด หรืออาจเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้
  • - สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง
  • - สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
  • - มีน้ำมันรั่วไหล
 

การจราจรในเมืองอาจทำให้น้ำมันเครื่องต้องรับภาระหนักขึ้น
 

         สำหรับการเดินทางเป็นระยะสั้นที่ต้องหยุดเป็นระยะ ๆ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ การสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อย ๆ จะทำให้เกิดไอน้ำได้มากกว่า และทำให้มีเชื้อเพลิงส่วนเกินในส่วนผสมสำหรับเผาไหม้ ซึ่งหมายความว่า...

... ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีการเผาไหม้และไอน้ำจะเข้าไปในน้ำมัน ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพก่อนกำหนด
  • ... เมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูง ส่วนประกอบเหล่านี้จะระเหยเข้าไปในวงจรของน้ำมัน ทำให้ลดประสิทธิภาพในการหล่อลื่น